KÜLDETÉSNYILATKOZAT

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A Bikácsi községi könyvtár fenntartója /Bikács Község Önkormányzata/ a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral kötött mozgókönyvtári szolgáltatást. A megállapodás célja a községben élő érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítani a korszerű könyvtári szolgáltatások feltételeit.

Könyvtárunk törekszik:
• Az olvasók igényfelmérése és pénzügyi lehetőségeinkhez mérten gyarapítani állományunkat, folyóiratok, napilapok szerzeményezését.
• A könyvtári dokumentumokhoz és információkhoz való gyors hozzáférési lehetőség megvalósulására.
• Különféle programokkal, rendezvényekkel népszerűsítjük igénybe vehető szolgáltatásainkat.
• Az irodalmi és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak bemutatása, megismertetése az érdeklődőknek.
• Figyelembe vesszük a látogatók igényeit, javaslatait, a használati szokásokat; ennek függvényében bővítjük szolgáltatásainkat, nyitva tartásunkat.
• Részt veszünk és kihasználjuk a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségeit.
• A település értékeinek, kulturális, történelmi, hagyományainak kutatása, bemutatása és megőrzése.
• Beteg és idős olvasóink részére igény szerint házhoz visszük a szolgáltatásainkat.
• Részt veszünk a település irodalmi-kulturális tevékenységének hatékony végzésében.
• A korszerű elektronikus forrásokra, pályázatokra támaszkodva fejlesztjük tájékoztató, információs szolgáltatásainkat.

Könyvtárunk törekszik arra, hogy a fenntartóval és szolgáltató könyvtárunkkal összhangban végezhessük feladatunkat, szolgáltatásainkat. Együtt működünk jelenleg egyetlen civilszervezetünkkel, kisebbségi önkormányzatukkal.

Bikács, 2013.01.05.

Szilágyi Pálné
könyvtáros