Látnivalók

 

(nagyításhoz kattintson a képre)

Evangélikus templom

A főút mellett szabadon álló, egyhajós, nyeregtetős templom, D-i homlokzata elé enyhén kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a torony tengelyében nyíló bejárat felett timpanonnal, a féloromzatok végén egy-egy kővázával. Síkfödémes belső. A hajó három oldalán karzat: a D-i oldalon orgonakarzat, a faoszlopos oldalkarzatok mellvédjének festett fatábláin az ótestamentumból és Jézus életéből vett jelenetek, 19. század eleje. Berendezés, faragott kapuszárnyak: 18. század vége. Cibóriumos szószékoltára egyedülálló a magyar emlékanyagban. Eredetileg haranglábbal épült, a torony, az orgonakarzat és a hajó D-i vége feltehetően 1829 körül épült (évszám az orgonakarzat boltívén). Felújítva: 1985.

[show_more more=”Bővebben….” less=”Kevesebb….”]

A most élő utódok talán nehezen tudják megérteni és elképzelni azt a nagy örömöt és boldogságot, amit elődeik éreztek akkor, amikor a sokévi vallásüldözés, elnyomás, oly sok küzdés, lemondás és áldozat után felépíthették templomukat, ahová akkor már örömükben és bánatukban egyaránt szabadon ki- és bejárhattak.

A régi időkben, egészen az első világháborúig az emberek igen vallásosak, istentisztelők voltak. Nemcsak vasárnap és ünnepnapkor, hanem – legalábbis az idősebbek a nyári hónapok kivételével – hétköznap is, az iskolás gyermekekkel együtt reggeli imaórára templomba jártak. A mindennapi életet, az étkezést, a fontosabb és nagyobb munkát imával kezdték és fejezték be.

1781-ben a község 104 házában 130 család és összesen 697 lélek élt, valamint a türelmi rendeletben megszabott pénzösszeg is megvolt, 1782-ben anyagyülekezetté válásához, templomépítéséhez és lelkész meghívásához kértek engedélyt. Kérelmüket akkor elutasították. Második kérelmük már meghallgatásra talált és így 1784. július 5-én Balogh István főszolgabíró, Nagy István sárszentlőrinci esperes és Kiss Péter györkönyi lelkész jelenlétében kihirdették az engedélyt. Ezzel egy időben ünnepélyes keretek között helyezték el a régi és abban az évben összedőlt imaház helyére a ma is fennálló templom alapkövét. 1784-ben, hogy a nagy munkának állandó irányítója és vezetője legyen, egyhangúlag megválasztották első lelkészüket, Reiner Andrást.

1785 pünkösd hetében fogott hozzá Reiner vezetése mellett a kis, de lelkes gyülekezet minden külső támogatás nélkül templomának, lelkészlakásának, majd iskolájának építéséhez. A templomot, melynek alapját terméskövek alkotják, falai pedig téglából épültek, 9 öl hosszúságban, 6 öl szélességben és 3,5 öl magasságban a széles utca közepére, a régi imaház helyére építették. A templom építésének idején a protestáns templomok toronyépítéséhez nem adtak engedélyt, ezért a templom torony nélkül épült.

1786 húsvét utáni negyedik vasárnapján tartották első istentiszteletüket az j templomban, ünnepi beszentelésére azonban csak 1787. május 6-án került sor.

Időközben a gyülekezet igyekezett új templomát belül is szépíteni, csinosítani. Igen szép faragott szószéket, oltárt és egy 5 regiszteres orgonát építettek. Egyes családok még ezen kívül külön – külön egyénileg is igyekeztek a még szükséges felszereléseket beszerezni, kiegészíteni. Így többek között 1790-ben a szomszédos kistápéi uradalom Tóth Pál nevű gulyása egy ezüstből készült aranyozott úrvacsora kelyhet, Pámer János bikácsi származású szentiványi bérlő keresztelési edényeket és ostyatartót ajándékozott a gyülekezetnek.

1794-ben két harangot vettek, melyeket a templom mellé épített harangállványon helyeztek el. Bikács első lelkészében igen becsületes embert talált. Az ő érdeme, hogy Bikács önálló anyagyülekezetté vált. Ő rakta le a község további életének, fejlődésének és fennmaradásának alapjait. Ezért is megérdemli, hogy a gyülekezet, a község lakossága mindenkor hálával és tisztelettel emlékezzék meg róla.

Reiner nemcsak gyülekezetének gondjaival törődött, hanem ezen kívül gondos és fáradságos munkával megírta és összeállította a környék községeinek történelmét is Az ő tollából származnak a Tolna, Baranya és Somogy megyei községek átfogó és igen értékes történelmi feljegyzései is, melyekkel nagy érdemeket szerzett magának.

Reiner lelkész és gyülekezete igen jó egyetértésben és békében élt egymással. A buzgó lelkész elég korán, életének 56. évében, 1815. április 23-án elhunyt. Holttestét a bikácsi temetőben helyezték örök nyugalomba.

1815-ben Lágler István lett Reiner lelkész utóda. Az ő idejében, 1819-ben az előzően náddal fedett templomtetőt fazsindelyekkel fedték be, majd 1828-ban a már kicsinek bizonyult templomot 2,5 öllel meghosszabbították, és egy szép barokk stílusú, 32 méter magas tornyot építettek hozzá 4800 forint költséggel. Így alakult ki a gyülekezet ma már országos műemlék jellegű temploma mostani külső és belső formája, alakja. A templombelső kiképzésénél különösen a fafaragás szószék, a színesre festett karzat és a bibliai történeteket ábrázoló festmények – melyek a XIX. Század népi festészet dokumentumai, – értékesek.

1851-ben Lágler lelkész meghalt. Holtteste a bikácsi temetőben nyugszik, utóda Rau Jakab.

Ekkor cserélték ki az első harangokat, 1852-ben a nagyot, majd 1853-ban a kicsit.

1860-ban a templomtetőt és a tornyot bádoglemezzel fedték be.

1906-ban Németh József székesfehérvári mesterrel új orgonát építtettek, a régi orgona leszerelési napján töltötte be 100 esztendős gyülekezeti szolgálatát.

Háborús célok felhasználása miatt 1916. szeptember 18-án leszerelték és elvitték a templom harangjait.

1925. január 24-én a háborúba elvitt harangok helyére két úja harangot rendeltek a budapesti Eclesia Harangöntő Gyárból. Az év március 25-én volt a harangok ünnepi istentisztelettel egybekötött felszentelése.

1927-ben templomrenoválásra került sor.

1944 nyarán újra „háborús szolgálatra” vitték a kis harangot.

1986-ban a falu és templom születésnapján megtartott találkozó emlékére fel lett újítva a templom.

Az utolsó külső nagy felújítás egy LEADER pályázatnak köszönhető, mely 2010-ben valósult meg.

 [/show_more]


Ökör-hegy

A bikácsi Ökör-hegy páratlan szépsége még a tapasztalt természetjárót is csodáltra készteti. A 45 hektáron elterülő természetvédelmi területen az egybefüggő árvalányhaj mező, valamint a hegy egyik gyöngyszeme, a homoki nőszirom nyújt lenyűgöző látványt a kirándulóknak.A térség gazdag mezei növényvilágának köszönhetően a rét tarkállik a kék, lila, borvörös, sárga és fehér szirmoktól.

Kedvező időjárás esetén a Homoki árvalányhaj a terület 80-90% -át borítja.

Az itteni tájra jellemző további védett növények még az Apró nőszirom, Homoki nőszirom, Fekete kökörcsin, Báránypirosító, Pusztai métely, Homoki vértő.

Megfigyelhető még a Sisakos sáska, Imádkozó sáska, Parlagi pityer, Mezei pacsirta is.


Kistápéi Láprét

Kevés olyan hely létezik hazánkban, ahol a Kistápéi Lápréthez hasonlóan 8 hónapon keresztül illatoznak a szebbnél szebb virágok.A környezet ajándéka, hogy tavasztól őszig a rét teljes területét színpompás növények borítják. A rét mellett fekvő erdő közepén található a vaddisznóskert, mely feledhetetlen látványt nyújt az ide látogató természetkedvelőknek.


Bikácsi horgásztó

A Bikácsi horgásztó 2013. óta várja a horgászni és pihenni vágyókat. A tó mellett horgászbolt/büfé üzemel.

A horgásztavunk gyakorlatilag egész évben várja önt!

Hétfő – Vasárnap: 07:00-19:00

Éjszakai horgászat hétvégén és ünnepnapokon: 19:00-06:00

Telefon: +36 20 498 2154

Tovább a horgásztó weboldalára….