Rendeletek

Bikács csapadékvíz:

Árazatlan költségvetések
Tervlapok
Szöveges dokumentumok

Árazatlan költségvetések


Határozat Bikács községben a választási eljárásról


9-2018 rendelet a temető rendelet módosításáról


8-2000_a temetőről és a temetkezésről egységes 2019.01.01-


Bikács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 72018 (XII.22) Önkormányzati Rendelete a helyi adókról szóló 42014 (VIII.7.) Önkormányzati Rendelet Módosításáról


1-2018 rendelet mellékletei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


1-2018 rendelet Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


1_2017_BIKÁCS ktgvetési RENDELET 2017 egységes


5_2017_partnersegi_rendelet(1)


4_2012_szmsz_egységes 17 08 (1) 5_2017_partnersegi_rendelet(1)


2_2017_Melléklet_Bikács Község Önkormányzat 2016. év II. sz. ktgvetmódosítás


4_2017_Bikács Község Önkormányzat 2016.évi zárszámadás


4_2017_Melléklet 2_2017_Bikács Község Önkormányzat – 2016. II. ktgvet rendelet módosítás


3_2017_Bikács Község Önkormányzat – 2017. I. ktgvet rendelet mód


3_2017_Melléklet_2017. ktgvet mód Bikács


1_2017_BIKÁCS KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁK 2017


1_2017_BIKÁCS költségvetési RENDELET 2017


Bikács kereskedelmi nyilvántartás – 2016. 07. 06. (PDF)


Nyilvántartás szállás-üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről


Bikács Község Önkormányzatának 2/1991. /VI.1./ ÖR. számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról


Bikács Község Önkormányzatának 4/1996.(IV.12.) ÖR rendelete a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról


Bikács Község Önkormányzatának 7/1997. (IX.25.) ÖR. sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről (Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelettel.)


Bikács község Önkormányzatának 8/1997. (IX.23.) ÖR. rendelete a parlagfű visszaszorításáról


Bikács Községi Önkormányzat Képviselő – testülete 8/2000. (XI.1.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről


Bikács községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2001. (VI.14.) ÖR. rendelete önkormányzati kitüntetés alapításáról és adományozásáról.


Bikács Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 6/2001.(VII.14.) ÖR. rendelete Bikács község címeréről és zászlójáról


Bikács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2005. (IV.20.) ÖR. számú rendelete az „ÉV Rendőre ”kitüntető cím alapításáról.


Bikács község Önkormányzata 6/2006. (IV. 27.) ÖR. számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről


Bikács Község Önkormányzatának 6/2008.(VI.25.)ÖR. sz. rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Egységes szerkezetben a 16/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelettel


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (XI. 13.) ÖR. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2008. (XII. 19.) ÖR. RENDELETE A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (VIII. 31.) ÖR. RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009. (VIII. 31.) ÖR. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETE MÉRLEGEI ÉS KIMUTATÁSAI TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (IX. 16.) ÖR. RENDELETE EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKNEK A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 2006/123/EK IRÁNYELV RENDELKEZÉSEIBŐL ADÓDÓ JOGHARMONIZÁCIÓJÁRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012. (III. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (III.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NAGYDOROGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ EGYÉB JUTTATÁSOKRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜL ÉS HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS DÍJAIRÓL ÉS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IX.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (VIII.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉKOK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSÉRŐL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KIADÁSOK KÉSZPÉNZBEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK ESETEIRŐL


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016 .(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

Melléklet: (Microsoft Excel)

BIKÁCS KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁK 2016


BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Melléklet: (Microsoft Excel)

2016. évi zárszámadás


BIKÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT


Bikács értékvédelmi adatlapok I


Bikács értékvédelmi adatlapok II


Bikács hatástanulmány