Hírek

Településrendezési terv módosítás

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy a község településrendezési tervét módosítani kívánja. A településrendezési terv módosítással érintett részei a következők:

a. Bikács belterületén lévő 512, 514 és 529. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok fogathajtó versenyek megrendezésére alkalmas övezetbe sorolása;

b. Bikács-Kistápé belterületén lévő 647. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan tanösvény kialakítása érdekében zöldterületbe sorolása

c. a 6239. jelű Györköny-Bikács közötti összekötő út nyomvonalának szerepeltetése.

A partnerek tájékoztatása céljából Bikács Község Önkormányzata véleményezésre közzéteszi a tervmódosítás dokumentációját.

Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatva.

Kifüggesztés kezdete: 2021. február 12.

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2021. február 26.

 

Mellékletek:

Partnerségi egyeztetés anyaga

Környezeti értékelés